ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดกำแพงเพชร
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ
 

  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  เทศบาลตำบลปากดง  
  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
  เทศบาลตำบลนครชุม
  ตำบลไตรตรึงษ์  
  ตำบลวังทอง  
  ตำบลหนองปลิง
  ตำบลอ่างทอง  
  ตำบลคณฑี
  ตำบลคลองแม่ลาย  
  ตำบลทรงธรรม  
  ตำบลท่าขุนราม  
  ตำบลธำมรงค์  
  ตำบลนครชุม
  ตำบลนาบ่อคำ  
  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
  ตำบลลานดอกไม้
  ตำบลสระแก้ว  
  ตำบลเทพนคร
     
อำเภอไทรงาม    
  เทศบาลตำบลไทรงาม
  ตำบลหนองไม้กอง  
  ตำบลไทรงาม  
  ตำบลหนองคล้า  
  ตำบลหนองทอง  
  ตำบลมหาชัย  
  ตำบลหนองแม่แตง  
  ตำบลพานทอง  
     
อำเภอคลองลาน    
  ตำบลคลองน้ำไหล  
  ตำบลคลองลานพัฒนา  
  ตำบลโป่งน้ำร้อน  
  ตำบลสักงาม
     
อำเภอขาณุวรลักษบุรี    
  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี  
  เทศบาลตำบลสลกบาตร  
  ตำบลปางมะค่า  
  ตำบลบ่อถ้ำ  
  ตำบลวังชะพลู
  ตำบลวังหามแห  
  ตำบลโค้งไผ่  
  ตำบลดอนแตง
  ตำบลสลกบาตร
  ตำบลแสนตอ  
  ตำบลเกาะตาล
  ตำบลยางสูง
  ตำบลป่าพุทรา  
     
อำเภอคลองขลุง    
  เทศบาลตำบลท่ามะเขือ  
  เทศบาลตำบลคลองขลุง  
  เทศบาลตำบลท่าพุทรา  
  ตำบลคลองขลุง
  ตำบลวังไทร
  ตำบลคลองสมบูรณ์  
  ตำบลท่ามะเขือ  
  ตำบลวังบัว
  ตำบลวังยาง  
  ตำบลหัวถนน  
  ตำบลวังแขม
  ตำบลท่าพุทรา  
  ตำบลแม่ลาด
     
อำเภอพรานกระต่าย    
  เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
  ตำบลเขาคีริส  
  ตำบลคลองพิไกร  
  ตำบลถ้ำกระต่ายทอง  
  ตำบลท่าไม้  
  ตำบลพรานกระต่าย
  ตำบลวังควง  
  ตำบลหนองหัววัว  
  ตำบลคุยบ้านโอง  
  ตำบลวังตะแบก  
  ตำบลห้วยยั้ง  
     
อำเภอลานกระบือ    
  เทศบาลตำบลลานกระบือ
  เทศบาลตำบลช่องลม  
  ตำบลหนองหลวง  
  ตำบลบึงทับแรต  
  ตำบลประชาสุขสันต์  
  ตำบลลานกระบือ  
  ตำบลจันทิมา  
  ตำบลโนนพลวง  
     
อำเภอทรายทองวัฒนา    
  ตำบลทุ่งทราย  
  ตำบลทุ่งทอง  
  ตำบลถาวรวัฒนา  
     
อำเภอปางศิลาทอง    
  ตำบลโพธิ์ทอง  
  ตำบลหินดาต
  ตำบลปางตาไว
     
อำเภอบึงสามัคคี    
  ตำบลบึงสามัคคี  
  ตำบลระหาน  
  ตำบลวังชะโอน  
  ตำบลเทพนิมิต
     
อำเภอโกสัมพีนคร    
  ตำบลโกสัมพี  
  ตำบลเพชรชมภู  
  ตำบลลานดอกไม้ตก