ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดลพบุรี
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

 

  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองลพบุลี
  เทศบาลตำบลโคกตูม
  เทศบาลตำบลเขาพระงาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลชุบศร
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกโก
  องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามยอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเทียม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลำพาน
  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลตะลุง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านข่อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล
  องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนใหญ่
     
อำเภอพัฒนานิคม    
  เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น
  เทศบาลตำบลพัฒนานิคม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลมะนาวหวาน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดีลัง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด  
     

อำเภอโคกสำโรง

   
  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกราบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  
     
อำเภอชัยบาดาล    
  เทศบาลตำบลลำนารายณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมลำนารายณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินดำ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับตะเคียน
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว
  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม
     
อำเภอท่าวุ้ง    
  เทศบาลตำบลท่าวุ้ง  
  เทศบาลตำบลท่าโขลง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางงา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  
     
อำเภอบ้านหมี่    
  เทศบาลเมืองบ้านหมี่
  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทราย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชี
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุคา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเบียน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้ว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง  
     
อำเภอท่าหลวง    
  เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด  
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ  
     
อำเภอสระโบสถ์    
  เทศบาลตำบลสระโบสถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลนิยมชัย  
     
อำเภอโคกเจริญ    
  อำเภอโคกเจริญ คลิกที่นี่ครับ
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางราก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกแสมสาร
     
อำเภอลำสนธิ    
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขารวก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย  
   
อำเภอหนองม่วง    
  เทศบาลตำบลหนองม่วง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช