ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

 

  จังหวัดเพชรบุรี    
  ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี    
     
อำเภอเมือง    
  ตำบลท่าราบ  
  ตำบลคลองกระแซง  
  ตำบลบางจาน  
  ตำบลนาพันสาม  
  ตำบลธงชัย  
  ตำบลบ้านกุ่ม  
  ตำบลหนองโสน  
  ตำบลไร่ส้ม  
  ตำบลเวียงคอย  
  ตำบลบางจาก  
  ตำบลบ้านหม้อ  
  ตำบลต้นมะม่วง  
  ตำบลช่องสะแก  
  ตำบลนาวุ้ง  
  ตำบลสำมะโรง  
  ตำบลโพพระ  
  ตำบลหาดเจ้าสำราญ  
  ตำบลหัวสะพาน  
  ตำบลต้นมะพร้าว  
  ตำบลวังตะโก  
  ตำบลโพไร่หวาน  
  ตำบลดอนยาง  
  ตำบลหนองขนาน  
  ตำบลหนองพลับ  
     

อำเภอเขาย้อย

   
  ตำบลเขาย้อย  
  ตำบลสระพัง  
  ตำบลบางเค็ม  
  ตำบลทับคาง  
  ตำบลหนองปลาไหล  
  ตำบลหนองปรง


  ตำบลหนองชุมพล
  ตำบลห้วยโรง  
  ตำบลห้วยท่าช้าง  
  ตำบลหนองชุมพลเหนือ  
     

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

   
  ตำบลหนองหญ้าปล้อง  
  ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ  
  ตำบลยางน้ำกลัดใต้  
  ตำบลท่าตะคร้อ  
   

อำเภอชะอำ

   
  ตำบลชะอำ  
  ตำบลบางเก่า  
  ตำบลนายาง


  ตำบลเขาใหญ่  
  ตำบลหนองศาลา  
  ตำบลห้วยทรายเหนือ  
  ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  
  ตำบลสามพระยา  
  ตำบลดอนขุนห้วย  
     

อำเภอท่ายาง

   
  ตำบลท่ายาง  
  ตำบลท่าคอย  
  ตำบลยางหย่อง  
  ตำบลหนองจอก  
  ตำบลมาบปลาเค้า


  ตำบลท่าไม้รวก  
  ตำบลวังไคร้  
  ตำบลกลัดหลวง  
  ตำบลปึกเตียน  
  ตำบลเขากระปุก  
  ตำบลท่าแลง  
  ตำบลบ้านในดง  
     

อำเภอบ้านลาด

   
  ตำบลบ้านลาด  
  ตำบลบ้านหาด  
  ตำบลบ้านทาน  
  ตำบลตำหรุ  
  ตำบลสมอพลือ  
  ตำบลไร่มะขาม


  ตำบลท่าเสน  
  ตำบลหนองกระเจ็ด  
  ตำบลหนองกะปุ  
  ตำบลลาดโพธิ์  
  ตำบลสะพานไกร  
  ตำบลไร่โคก  
  ตำบลโรงเข้  
  ตำบลไร่สะท้อน  
  ตำบลห้วยข้อง  
  ตำบลท่าช้าง  
  ตำบลถ้ำรงค์  
  ตำบลห้วยลึก  
     

อำเภอบ้านแหลม

   
  ตำบลบ้านแหลม  
  ตำบลบางขุนไทร  
  ตำบลปากทะเล  
  ตำบลบางแก้ว  
  ตำบลแหลมผักเบี้ย  
  ตำบลบางตะบูน  
  ตำบลบางตะบูนออก  
  ตำบลบางครก  
  ตำบลท่าแร้ง  
  ตำบลท่าแร้งออก  
     
อำเภอแก่ง    
  ตำบลแก่งกระจาน  
  ตำบลสองพี่น้อง  
  ตำบลวังจันทร์  
  ตำบลป่าเด็ง  
  ตำบลพุสวรรค์  
  ตำบลห้วยแม่เพรียง