ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดสุโขทัย
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

  จังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัด  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองสุโขทัย  
  เทศบาลตำบลเมืองเก่า
  เทศบาลตำบลบ้านสวน  
  ตำบลบ้านสวน
  ตำบลเมืองเก่า
  ตำบลปากแคว

  ตำบลยางซ้าย
  ตำบลบ้านกล้วย
  ตำบลบ้านหลุม
  ตำบลตาลเตี้ย
  ตำบลปากพระ  
  ตำบลวังทองแดง
     
อำเภอศรีสำโรง    
  เทศบาลตำบลศรีสำโรง
  ตำบลวังลึก  
  ตำบลสามเรือน  
  ตำบลบ้านนา  
  ตำบลวังทอง  
  ตำบลเกาะตาเลี้ยง  
  ตำบลวัดเกาะ  
  ตำบลบ้านไร่
  ตำบลทับผึ้ง  
  ตำบลบ้านซ่าน  
  ตำบลวังใหญ่  
  ตำบลราวต้นจันทร์  
     
อำเภอสวรรคโลก    
  เทศบาลเมืองสวรรคโลก
  ตำบลในเมือง  
  ตำบลคลองกระจง  
  ตำบลวังไม้ขอน  
  ตำบลย่านยาว  
  ตำบลนาทุ่ง  
  ตำบลคลองยาง  
  ตำบลเมืองบางยม  
  ตำบลท่าทอง  
  ตำบลปากน้ำ  
  ตำบลป่ากุมเกาะ  
  ตำบลเมืองบางขลัง  
  ตำบลหนองกลับ  
     
อำเภอศรีสัชนาลัย    
  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย  
  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
  ตำบลป่างิ้ว  
  ตำบลแม่สำ  
  ตำบลแม่สิน
  ตำบลบ้านตึก  
  ตำบลหนองอ้อ  
  ตำบลดงคู่  
  ตำบลบ้านแก่ง  
  ตำบลสารจิตร
     
อำเภอบ้านด่านลานหอย    
  เทศบาลตำบลลานหอย  
  ตำบลลานหอย  
  ตำบลบ้านด่าน


  ตำบลวังตะคร้อ
  ตำบลวังน้ำขาว  
  ตำบลตลิ่งชัน  
  ตำบลหนองหญ้าปล้อง
  ตำบลวังลึก
     
อำเภอคีรีมาศ    
  เทศบาลตำบลโตนด  
  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  
  ตำบลโตนด
  ตำบลบ้านป้อม  
  ตำบลสามพวง  
  ตำบลศรีคีรีมาศ  
  ตำบลหนองจิก  
  ตำบลนาเชิงคีรี  
  ตำบลหนองกระดิ่ง
  ตำบลบ้านน้ำพุ  
  ตำบลทุ่งยางเมือง  
     
อำเภอกงไกรลาศ    
  เทศบาลตำบลกงไกรลาศ  
  ตำบลกง  
  ตำบลไกรนอก  
  ตำบลไกรกลาง
  ตำบลไกรใน  
  ตำบลดงเดือย  
  ตำบลป่าแฝก  
  ตำบลกกแรต  
  ตำบลท่าฉนวน
  ตำบลหนองตูม  
  ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม  
     
อำเภอศรีนคร    
  เทศบาลตำบลศรีนคร  
  ตำบลศรีนคร
  ตำบลนครเดิฐ
  ตำบลน้ำขุม  
  ตำบลคลองมะพลับ  
  ตำบลหนองบัว
     
อำเภอทุ่งเสลี่ยม    
  เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม
  ตำบลทุ่งเสลี่ยม  
  ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล  
  ตำบลไทยชนะศึก
  ตำบลกลางดง  
  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์