ท้องถิ่น
รวมเวบไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาล จังหวัดตาก
ขอความร่วมมือ webmaster และ admin ช่วยทำลิงค์มาที่หน้านี้แทนการ Copy นะครับ

 

  จังหวัดตาก
  ท้องถิ่นจังหวัดตาก  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
     
อำเภอเมือง    
  เทศบาลเมืองตาก
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ
  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้งาม
  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง  
     
อำเภอบ้านตาก    
  เทศบาลตำบลบ้านตาก
  เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด
  องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า
     
อำเภอสามเงา    
  เทศบาลตำบลสามเงา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
  องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
     
อำเภอแม่ระมาด    
  เทศบาลตำบลแม่ระมาด  
  เทศบาลตำบลแม่จะเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ  
     
อำเภอท่าสองยาง    
  เทศบาลตำบลแม่ต้าน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ  
     
อำเภอแม่สอด    
  เทศบาลตำบลท่าสายหลวด  
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  เทศบาลเมืองแม่สอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอด
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
  องค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาว  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง
     
อำเภอพบพระ    
  เทศบาลตำบลพบพระ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
  องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
     
อำเภออุ้มผาง    
  เทศบาลตำบลอุ้มผาง
  องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผาง  
  องค์การบริหารส่วนตำบลโมโกร  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน  
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง


     
อำเภอวังเจ้า    
  เทศบาลตำบลวังเจ้า
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโบสถ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลประดาง